Afdrukken

Case Pensioen

Issue - Informeren.

Het is voor een pensioenfonds meer dan voorheen belangrijk draagvlak te behouden. Informeren en communiceren, in onze visie de dialoog voeren met de mensen voor wie u bezig bent, zijn de middelen om dit te realiseren.

TreQant ondersteunt en adviseert, traint uw medewerkers of neemt het volledige communicatietraject van u over.

Issue - Communicatie.

Anders dan informeren bestaat communicatie in de visie van TreQant uit interactie. Voor communicatie stelt u vast of uw boodschap bij de ontvanger begrepen is. Deze open norm uit de Pensioenwet heeft TreQant ertoe gezet een aanpak te ontwikkelen die het meten van communicatie-effect eenvoudig mogelijk maakt.

TreQant houdt u daarvoor een spiegel voor. Een spiegel die u laat zien, hoe u met uw klanten communiceert. Hiervoor heeft TreQant een diversiteit aan mogelijkheden in huis. Wij kunnen u helpen te toetsen waar verschillen zitten in perceptie en kennis. U heeft direct inzicht in hiaten en u kunt gericht gaan informeren. Ook mystery shopping behoort tot de beproefde mogelijkheden. Hoe klantgericht is uw organisatie daadwerkelijk. TreQant maakt graag een afspraak om u de soms prangende voorbeelden te laten zien uit het pensioenbedrijf.

Issue - Verantwoorden.

Pensioenuitvoerders moeten op een heldere en eenvoudige wijze hun kosten kunnen verantwoorden. Daar hoort communicatie ook bij! Welk budget is er beschikbaar voor communicatie, waaraan is het budget besteed en misschien wel het belangrijkste wat is hiermee bereikt.

TreQant heeft een bewezen aanpak waarmee helderheid wordt verkregen in de resultaten van uw inspanningen in communicatie.

Issue - Digitale informatie.

We leven in een 24x7 informatiemaatschappij. Pensioeninformatie moet niet alleen beschikbaar zijn op het moment dat het kantoor geopend is, maar op het moment dat uw deelnemer dit wenst.

TreQant heeft uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van pensioenapplicaties. In combinatie met partners ontwikkelt TreQant pensioenapplicaties op ieder gewenst platform. Ook kunnen wij uw organisatie ondersteunen vanuit onze brede ervaring bij implementatietrajecten en de evaluatie daarvan.