Afdrukken

Case Werkgever

Issue - Kostenbesparing.

Kosten besparen kan soms heel eenvoudig zijn. Waarom bijvoorbeeld (niet minder) uitgeven aan een regeling die niet of nauwelijk wordt gewaardeerd?

TreQant maakt regelingen inzichtelijk en zet deze af tegen de kosten en waardering (lees opbrengst) door uw werknemers!

Issue - Goed Werkgeverschap in een lastige tijd 'Risico's delen'

De overheid legt meer risico's bij de burgers. Werknemers in problemen kloppen steeds vaker aan bij hun werkgever. Expliciet door bijvoorbeeld extra financiële ondersteuning maar ook impliciet door lagere arbeidsprestaties. Hoe gaat u daarmee om? Wat wilt u (blijven) regelen en wat is de verantwoordelijkheid van uw werknemer? Wat heeft u en is er al geregeld? Wat kost dit en hoe wordt dit door werknemers gewaardeerd?

TreQant maakt regelingen inzichtelijk. TreQant zet kosten af tegen de waardering door uw werknemers!

Issue - Zorgplicht / Informeren

U bent ervan overtuigd "U krijgt de organisatie die u beloont". U heeft uw beloningen daarop aangepast. U heeft voor uw werknemers een pensioenregeling getroffen en biedt allerlei andere voordelen. Toch heeft u het gevoel dat uw werknemers uw inspanning niet voldoende waarderen. Zien zij wel dat de kosten van arbeid meer dan het netto salaris zijn? TreQant helpt u uw regelingen inzichtelijk te maken en ondersteunt u in uw communicatie hierover aan uw werknemers.

Issue - Risico delen 'Nieuwe Pensioendenken"

Gegarandeerde uitkeringen worden onbetaalbaar. Wij leven met z'n allen steeds langer en daarnaast hebben wij momenteel te maken met een lage rentestand. Dit betekent dat, om garanties na te komen, hogere premies moeten worden betaald. Dat gaat niet langer. Pensioenregelingen zullen op de schop gaan en werknemers dienen hierover geïnformeerd te worden. Werknemers wenden zich bij vragen ook sneller tot de werkgever dan tot de verzekeraar of pensioenfonds. De werkgever is vertrouwd, maar dat betekent wel dat u de zorg heeft om de juiste informatie te verstrekken.

Ga voor meer informatie over het nieuwe pensioendenken naar onze downloads.