Afdrukken

Pensioenfonds – Deelnemers fonds: Pensioen

Een pensioenfonds belde ons met de vraag om mee te kijken in de organisatie. Het fonds had een prachtige organisatie opgericht met uitgebreide communicatie via brochures, brieven en zelfs een geautomatiseerde pensioenplanner.

Daarnaast waren er professionele en deskundige mensen in dienst en tot slot een onder kantoortijden bemande helpdesk. Het viel het fonds op dat de planner en de helpdesk niet of nauwelijks werden benaderd. Van de toegestuurde informatie was niet duidelijk of deze werd gelezen. Werd het geld van het fonds daarmee wel goed besteed? Door gesprekken met de deelnemers van het pensioenfonds aan te gaan werd duidelijk dat het fonds als dusdanig niet bekend was. “Wij zitten toch bij een verzekeraar?”, aldus deelnemers, waarmee ook verklaard kon worden waarom de organisatie nauwelijks werd benaderd. Tevens werd duidelijk dat de informatie die (wel) geraadpleegd werd niet aansloot op de beleving (levensfase) van de ontvanger. De organisatie had veel jongeren in dienst waarvan bovendien veel jongeren met kinderen. Door de informatie toe te spitsen op deze situatie, in dit geval eerst te communiceren over wat het fonds regelt bij overlijden voor de weduwe / weduwnaar en kinderen werd informatie interessanter gevonden en significant beter gelezen.